Hindame keskkonda ja ohutust!

Tarmeko LPD on ettevõte, mis hindab ümbritsevat keskkonda. Selleks, et hoida loodust ning vähendada tootmisest tulenevat saastet, on ettevõte kasutusele võtnud mitmeid meetmeid ning lähtub jätkusuutliku tootmise põhimõtetest. Tarmeko on seadnud endale eesmärgiks leida järjepidevalt uusi ja innovaatilisi viimistlusmatejale, mis on ohutud ja ei kahjusta kasutaja tervist

Viimistlusmaterjalid

Viimistlusmaterjalidena on Tarmeko LPD järjest rohkem võtnud kasutusse lakke ja peitse, mis on ohutud. Samuti on kasutusse võetud innovatiivne ökoliim.

Tarmeko LPD on üks esimesi ettevõtteid, mis on kasutusele võtnud ökoliimi LignuPro™ Zero Adhesive 201. Seda liimi kasutatakse näiteks lastemööbli toodete valmistamisel, kuid aina rohkem ka teiste tootegruppide puhul. Zero liim on samm edasi, et vastata tulevikus nõutavale formaldehüüdi nulltasemele. Formaldehüüd on tugeva lõhnaga värvitu gaas, mida kasutatakse ehitus- ja viimistlusmaterjalide tootmisel ja mööbli valmistamisel. Selles liimis on vaba formaldehüüdi kogus alla 0,1%. Samuti on märkimisväärne see, et Zero läbis ISO16000-9 testimise hindega A+.

Keskkonnareostust vähendavad meetmed

Lisaks innovaatilisele ökoliimile kasutab Tarmeko LPD mitmeid meetmeid vältimaks keskkonnareostust. Selleks oleme hankinud parima võimaliku tehnoloogia, mis võimaldab meil vähem jäätmeid toota, kuid samal ajal kasutada neid ka kõrvalsaadustena. Lisaks jälgime PVT regulatsioone, mis vastavad Euroopa Liidu direktiivile 2010/75/EU. PVT on keskkonnakaitse seisukohalt kõige tulemuslikum tehnika, tehnoloogia, seade või korralduslik meede, mille rakendamine on tänapäeval konkreetsel tegevusalal majanduslikult mõistlik ja annab soovitud kvaliteediga toote.

FSC® (FSC-C157839) sertifitseeritud toodang

Tehnoloogia kõrval väärtustame ka kvaliteetseid toormaterjale ja keskkonna säästmist.
Tarmeko LPD hangib kõik toormaterjalid keskkonnasõbralikest allikatest ning meie tehas kannab FSC® märgistust (FSC-C157839). FSC kohta leiab täpsemat infot FSC ametlikult kodulehelt, kuid siinkohal toome välja mõned olulisemad aspektid: "Tarneahela sertifikaat on mõeldud ettevõtetele, kes toodavad, töötlevad või vahendavad metsatooteid, mida turustatakse FSC märgisega. Ainult tarneahela sertifikaadiga ettevõttel on lubatud oma tooteid märgistada või neid sertifitseeritud materjalina edasi müüa."