Taust

Tarmeko LPD OÜ on Tartumaal asuv tootmisettevõte, mis on spetialiseerunud liimitud ja painutatud vineerist detailide tootmisele. Peamiselt kasutame kasevineeri, kuid esineb ka tamme-, pöögi-, pähkli- ja teiste pealisspoonidega vineeri kasutust. Tarmeko LPD-s tegeleb praegu üle 95 inimese kahe- ja kolmedimensiooniliste painutatud detailide tootmisega. Ettevõtte tegutseb mitmel turul üle Euroopa ning ka Aasias. Tarmeko LPD tooteportfelli kuuluvad näiteks laste- ja kontorimööblit ning ka mööblikomponendid. 
Põhilise toodangu moodustavad mööblikomponendid, näiteks tooli- ja lauajalad, käetoed, voodipõhjalipid, tooliraamid, selja- ja istmepõhjad jms ehk kõik spoonist töödeldud elemendid, mida on võimalik painutada.

Masinapark ja seadmed


Tootmisprotsessis kasutatakse CNC pinke, innovaatilisi roboteid ja muid seadmeid, mis muudavad tootmise efektiivsemaks ning jätkusuutlikumaks. Järgnevalt on toodud mõned pildid toomisest:

Kvaliteedi kontrolli poliitika

Tarmeko LPD OÜ on välja arendanud, dokumenteerinud ja juurutanud oma kvaliteedi kontrollsüsteemi vastavalt standardi EVS-EN ISO 9001:2008 nõuetele. Täites kõiki juhtimisüsteemi raames kehtestatud kokkuleppeid, tagab ettevõte sellega ka kogu süsteemi mõjususe pideva paranemise.

Tänasel päeval on konkurentsi tingimustes võimalik müüa ainult toodet, mis on võimalikult hea kvaliteediga. Tarmeko LPD OÜ tööde teostamisel kasutatakse ennast õigustanud meetodeid ja töövõtteid. Juhtimissüsteemi uuendatakse pidevalt ja täiendatakse vastavalt ettevõtte arengule ning klientide vajadustele. Neid protsesse toetavad juhendid ja korraldused.

Kohustused :

1. Järjepidevalt parandada kvaliteedi kontrollsüsteemi .
2. Järgida klientidega kokkulepitud nõudeid.
3. Kasutada keskkonda ja inimese tervist mitteohustavaid tehnoloogiaid.
4. Järgida säästva arengu printsiipe.