Metsamaterjali ostmine

Ostame 3,2 ja 4,8 m kasepalki.

Müügisoovi korral palume ühendust võtta:

Siim Aduson:
Telefon: 524 9769
siim@tarmeko.ee 

Metsamaterjali ostmine ja ladustamine toimub AS Tarmeko Spoon spoonitehase laoplatsil.
Kasepakud sorteeritakse ostja laoplatsil kvaliteeditingimuste järgi vastavatesse kvaliteediklassidesse.
Pakud mõõdetakse sorteerliinil.
Mahuarvestus viiakse läbi „Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine” Tartu 2001 toodud mahutabelite alusel.

Kvaliteeditingimused

Hinnakiri

AS Tarmeko Spoon ostab perioodil 10.10.2018 – 30.11.2018 metsamaterjali sortimentide ja kvaliteetide lõikes alljärgnevate hindadega eurodes tihumeetri kohta (EUR/tm):

KaskHind EUR/tm
Palkide arvestuspikkus mA
Ø 24 – 28
E
Ø 29 - 40
BC
Ø 24 - 40
BC
Ø 22 - 23
BC
Ø 18 - 21
BC
Ø 16-17
3,2 m1251608484
72
62
4,8 m125160888874
64


Kvaliteeditingimustele mittevastav kasepalk ladvadiameetriga 16 cm – 50 cm

Hind 40 eur/m3. Kui Ostja hinnangul metsamaterjali koorma kogusest moodustab praak palk üle 10% koorma kogumahust on Ostjal õigus praagi ostmisest keelduda.

Hinnad on kehtestatud metsamaterjali üleandmise/vastuvõtmise kohas AS Tarmeko Spooni laos asukohaga Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa. Hindadele lisandub käibemaks 20%.